Cojocarilor, 9

Clădirea fostei şcoli primire a societăţii de ajutor reciproc al personalului secundar din magazine

Cojocarilor, 9
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Este sediu şcolii primare pentru băieţi, inaugurată în 1898, dislocată în propriul imobil la această adresă. Şcoala era destinată pentru instruirea copiilor, băieţilor, membrilor societăţii de ajutor reciproc al personalului secundar din magazine. În 1940 proprietar al imobilului era funcţionarul comercial Ghinis.

Este o clădire cu două etaje, construită pe un plan trapezoidal, care a folosit particularităţile configuraţiei terenului, aliniată cu faţada lungă la linia roşie a străzii Octavian Goga, formând un front construit cu clădirile vecine. Planimetria este specifică pentru o clădire cu destinaţie civilă sau industrială. Etajul este ridicat numai asupra porţiunii aliniate la strada Octavian Goga, repetând parţial planimetria parterului din această parte, alcătuit din câteva săli mari. Legătura dintre încăperi este în anfiladă circulară la parter şi prin coridor la etaj, în corespundere cu procesul de instruire. Lateral, alipite de proprietatea vecină, se află două încăperi fără iluminare naturală, care serveau vestibul pentru comunicarea cu strada.

Faţada principală, orientată spre strada Octavian Goga, avea o compoziţie asimetrică, cu şapte axe, şase goluri de ferestre şi unul, amplasat lateral, într-un rezalit, al intrării (azi astupat). Structura planimetrică este scoasă în evidenţă în exterior prin lesene în bosaje orizontale. Ferestrele sunt rectangulare la parter, cu ancadramente sub forma baghetelor, şi în segment de cerc la etaj, cu ancadramente late în partea superioară. Cornişă, brâul între niveluri şi lesenele cu bosaje orizontale sunt singurele detalii arhitecturale ale faţadei austere.

Faţadă
Cojocarilor, 13