Cojocarilor, 16

Casă cu apartamente de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Cojocarilor, 16
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei. Datarea este de la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Este o clădire alungită, construită într-un nivel, pe un plan trapezoidal, cu folosirea particularităţilor terenului proprietăţii imobiliare. Era alcătuită din câteva apartamente, fiecare cu câte o intrare din stradă (două azi construite) şi cu câte o ieşire la galeria de la faţada posterioară. Faţada are o compoziţie simetrică, cu repetarea ritmică a modulului, despărţite prin lesene, fiecare alcătuit dintr-o uşă şi 1–2 ferestre amplasate lateral. Decoraţia plastică este din arsenalul stilului neoclasic – cornişe la pereţi şi deasupra ferestrelor, frize şi panouri sub plita pervazului.

Faţadă
Cojocarilor, 14