Bulgară, 28 A,B,C

Casă de raport cu gang carosabil

Casă de raport cu pasaj comun (denumire din Registru)
Bulgară, 28 A,B,C; Vedere generalăBulgară, 28 A,B,C; Faţada principală
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Datează de la începutul secolului al XX-lea. Proprietară a fost atestată în 1940 Eufrosinia Meşcov. Clădirea a fost restaurată în anii 90 ai secolului al XX-lea.

Este o casă de raport, alcătuită din două clădiri, ridicate într-un parter, care formează o singură faţadă, simetrică în raport golul porţii în arc în plin cintru. Paramentul este în zidărie aparentă, din piatră făţuită, cu alternarea asizelor de două culori: albă şi cafeniu-deschis.

Fiecare casă de locuit are faţada principală disimetrică, cu două rezalite laterale, alcătuită din patru axe, trei goluri de ferestre şi unul al uşii de intrare, amplasată lateral, în rezalitul orientat spre poarta de acces. Echilibrul compoziţional este asigurat de fereastra din rezalitul de la colţul opus al faţadei, care repetă forma în plin cintru al uşii, în contrast cu cele două ferestre din partea centrală a faţadei, rectangulare.

Decoraţia plastică este tributară eclecticii, cu influenţa modernului. Rezalitele sunt mărginite de pilaştri cu caneluri ai ordinului doric, care susţin cornişa din muluri, continuând în parapetul clădirii printr-un fronton triunghiular, suprapus unui atic, element al parapetului. Aticul, de o formă complexă – rectangular cu centru semicircular, conturat cu muluri, este forma arhitecturală dominantă, repetată şi la corniţele ferestrelor rectangulare, în partea centrală a faţadelor, susţinute de console alungite, în terminaţiile cărora sunt folosite detalii în spiritul modernului. În friza clădirii se află obişnuitele ferestre de aerisire a podului. Golurile în arc în plin cintru sunt conturate prin arhivolte cu alternarea bolţarilor de două culori cu evidenţierea cheii de boltă.

Faţadă
Bulgară, 34Bulgară, 24 A,B,C (colţ str. M. Kogălniceanu)