Bulgară, 24 A,B,C (colţ str. M. Kogălniceanu)

Complex din case de locuit

Casă individuală (denumire din Registru)
Bulgară, 24 A,B,C (colţ str. M. Kogălniceanu); Liter ABulgară, 24 A,B,C (colţ str. M. Kogălniceanu); Liter BBulgară, 24 A,B,C (colţ str. M. Kogălniceanu); Liter B,C
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Datează de la începutul secolului al XX-lea, cu faţadele în stil eclectic. Proprietari au fost atestaţi în 1940 patru familii: Ştefan Rudenco, Eugenia Arnautova, Alexandra Veniţchi, Pavel Trofimov.

Este un complex din trei clădiri de locuit, proprietatea imobiliară construită la colţul cartierului. Casele sunt ridicate pe un plan rectangular, într-un parter, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor, cu arhitectura în aceiaşi cheie stilistică eclectica în baza clasicismului.

O clădire este alcătuită din două case: una la colţul cartierului (liter A) şi a doua, alipită ei, aliniată liniei roşii a străzii M. Kogălniceanu (Liter B). Fiecare casă avea câte zece axe, nouă goluri de ferestre (una din ele a fost ulterior înlocuită cu câte o uşă de intrare), şi o intrare printr-un rezalit plat (intrarea a fost înlocuită cu o fereastră). Casa de la colţ (literul A) avea faţada laterală asimetrică, alcătuită din patru axe, trei goluri de ferestre şi una a uşii de intrare, printr-un rezalit plat (ulterior înlocuit cu o fereastră), amplasată spre dreapta, lângă poarta de acces. A treia clădire (literul C) este aliniată străzii Bulgară, cu o compoziţie asimetrică a faţadei, alcătuite din opt axe, şapte ferestre şi o uşă de intrare, amplasată spre stânga, lângă poarta de acces, printr-un rezalit plat. Ferestrele au ancadramente din muluri cu colţurile superioare rotunjite, în locul bolţarului-cheie, mai păstrându-se în unele locuri, o floare din stuc. Faţadele au în partea superioară o friză cu ferestre mici îngemănate pentru aerisirea podului.

Faţadă
Bulgară, 28 A,B,CBulgară, 23