Bulgară, 15 (colţ str. M. Kogălniceanu)

Clădirea fostei şcoli

Bulgară, 15 (colţ str. M. Kogălniceanu)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Proprietar a fost atestat în 1940 Abram Capitel. Interioarele au fost ajustate pentru o casă de locuit cu apartamente.

Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan rectangular, într-un parter, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor. Planimetria clădirii este specifică pentru a II jumătate a secolului al XIX-lea, cu un perete longitudinal, cu un culoar central, de o parte şi alta a căruia se află încăperi legate în anfiladă. Faţada principală are o compoziţie simetrică, din nouă axe, dintre care opt sunt ferestre şi una o intrare, amplasată în centru, accentuată de un fronton triunghiular, susţinut de doi piloni. Ferestrele sunt deosebit de înalte şi largi, constituite fiecare din trei secţii, cu ancadramente simple, cu partea superioară masivă, reprezentând bolţari înalţi, accentuaţi în centru, elemente arhitecturale active, susţinute de panourile de sub plita de pervaz. Faţada laterală avea iniţial şase axe, toate goluri de ferestre (primele trei au fost astupate cu zidărie când clădirea a fost ajustată pentru o casă de locuit), grupate cte trei la fiecare încăpere, la care s-a adăugat o porţiune nouă cu trei ferestre (una astupată cu zidărie, prefăcută în nişă).

Faţadă
Bulgară, 23Bulgară, 13 A,B