Bulgară, 13 A,B

Casă de raport cu unitate comercială şi gang carosabil

Casă de raport cu pasaj comun (denumire din Registru)
Bulgară, 13 A,B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Datează de la începutul secolului al XX-lea. Proprietari au fost atestaţi în 1940 moştenitorii Sviridov.

Este o casă de raport, alcătuită din două clădiri, ridicate într-un parter, cu faţada comună, aliniată la linia roşie a străzii. Faţadele sunt unite prin peretele străpuns de golul porţii în arc în plin cintru.

Literul A. Clădirea din stânga este o unitate comercială, alcătuită dintr-o singură încăpere, cu intrare direct din stradă. Faţada este simetrică, cu trei axe, două goluri de vitralii (vitrine) şi una de uşă, amplasată central. Spre curte se aflau dependinţele şi un apartament.

Literul B. Este o casă de locuit, cu planul pătrat, faţada principală asimetrică, cu şase axe, cinci goluri de ferestre şi unul al uşii de intrare, amplasată lateral, spre stânga, lângă poarta de acces în curte.

Paramentul este în zidărie aparentă, din piatră, din care sunt cioplite şi detaliile specifice modernului în baza clasicismului. La colţurile faţadei şi în plinurile dintre ferestre sunt instalate lesene, formând osatura, care susţine cornişa cu muluri şi un atic opac din piatră. Decorul faţadei conţine un procedeu mai rar întâlnit: arhivolte deasupra golurilor de ferestre şi uşi. Decoraţia plastică – pilaştri, cornişă, friză cu metope, triglife şi discuri; gute, arhivolte false, panouri, bosaje, etc., creează o impresie de abundenţă şi prin introducerea contrastului de factură – între carourile făţuite şi panourile din piatră spartă cu fracţie măruntă şi aspră.

Faţadă
Bulgară, 15 (colţ str. M. Kogălniceanu)Bulgară, 10 (colţ str. Bernardazzi)