Bucureşti, 76

Vilă urbană

Bucureşti, 76
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

A fost construită la începutul secolului al XX-lea în stil neoclasic cu reminiscenţe eclectice. În 1940 proprietar este atestat Hr. Gheorghiu.

Este o casă construită într-un nivel, ridicată pe un plan unghiular, cu aripa scurtă orientată în adâncul sectorului, cu faţada principală construită pe linia roşie a străzii.

Faţada principală are o compoziţie asimetrică, alcătuită din şase axe compoziţionale, dintre care cinci sunt goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasat spre dreapta unde se află poarta de acces în curte.

Intrarea are loc printr-un portic angajat, mărginit de semicoloanele ordinului doric, încununat cu un fronton triunghiular. O friză netedă conturează partea superioară a pereţilor, sub o cornişă cu denticule. Pereţii sunt terminaţi printr-un parapet din piatră cu panouri, în care este introdus frontonul triunghiular al porticului intrării.

Paramentul faţadei principale este tencuit neted. Detaliile arhitectonice ale faţadei principale sunt din arsenalul stilului clasic: lesene, la colţuri şi între goluri, muluri, modelate din mortar.

Ferestrele, de două tipuri, – în partea dreaptă, scurtă a faţadei, cu un gol alcătuit din două ferestre, au conturul rectangular, cu ancadramente din chenare simple, sprijinite pe plite de pervaz proeminente, dominate de cornişe rectilinii, cu nişe sub plita de pervaz.

Faţadă
Bucureşti, 77 A,BBucureşti, 75