Bucureşti, 75

Casă individuală

Bucureşti, 75
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Primele informaţii documentare sunt din 1877, când proprietară era nobila Iioana Ivanovna Krjiveţky. A fost construită la sfârşitul secolului al XIX-lea. În 1915 casa a fost descrisă: "Casă de piatră, într-un parter, acoperit cu ţigle. Are 29 de ferestre şi 16 camere". Această casă a fost proprietatea: consilierului de stat A. Rava, a negustorului A. Uscat, a consilierului de stat A. Trillesky şi a negustorului I. Kaţ.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter, cu o aripă orientată în adâncul sectorului, cu faţada principală construită pe linia roşie a străzii.

Faţada principală are o compoziţie simetrică, alcătuită din trei axe compoziţionale, dintre care două sunt de goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasat în rezalitul central. Uşa conduce în holul casei printr-o loggie adâncă, dominată de un arc în plin cintru. Colţurilr casei şi a rezalitului sunt evidenţiate prin lesene, continuate prin piloni în parapetul din baluştri din piatră ai clădirii.

Paramentul faţadei principale este în zidărie aparentă din piatră făţuită, cu detaliile cioplite din arsenalul stilului modern, cu reminiscenţe ale stilului eclectic: cornişa casei este conturată cu o arcatură, golurile rectangulare ale ferestrelor au în partea superioară din bolţari. Decoraţia plastică este îmbogăţită prin panourile din piatră cu factura aspră.


Bucureşti, 76Bucureşti, 74