Bucureşti, 34 A,B

Casă de raport cu pasaj carosabil

Casă de raport cu pasaj comun (denumire din Registru)
Bucureşti, 34 A,B; Liter ABucureşti, 34 A,B; Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, construit în anul 1899, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Este o casă de raport cu pasaj carosabil, alcătuită din două imobile, unite prin peretele comun al faţadei. Arhitectura faţadelor caselor sunt create după aceiaşi schemă compoziţională, cu repetarea unui modul. Paramentul clădirii între rezalite, unde sunt ferestrele rectangulare, este în zidărie aparentă, din piatră de calcar cioplită. Ferestrele rectangulare au cornişe cu partea centrală curbă. Rezalitele, cu ferestrele în arc în plin cintru, au paramentul în bosaje orizontale, mărginite prin pilaştri, cu tratarea fusului prin caneluri. Rezalitele sunt încununate cu frontoane, pe fundalul unor atice curblinii, parte componentă a parapetului cu elemente metalice (dispărut). Partea superioară a peretelui este delimitată de o friză cu golurile pentru aerisire.

Literul A. Faţada casei are cinci axe compoziţionale, Literul B are 10 axe compoziţionale. Intrările în apartamente aveau loc din direcţia curţii interioare.

Intrarea prin pasaj este tratată în aceiaşi cheie stilistică, cu modelarea arhivoltei în segment de cerc, cu partea superioară încununată cu un fronton din fier forjat cu un design artistic, în corelaţie cu canaturile de metal ale porţilor (dispărute). În decoraţia plastică a faţadei se observă influenţa stilului modern.

Faţadă
Bucureşti, 35Bucureşti, 33 A,B,C,D