Bucureşti, 30

Cazarme

Casă individuală (denumire din Registru)
Bucureşti, 30
Monument de arhitectură de însemnătate locală (valoarea naţională este contestată), introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

În luna august anul 1870 Anna Râbiţkaia, văduva consilierului de curte, a achiziţionat o parcelă mare virană, pe strada Podoliei, aflată între străzile Bulgară şi a Bender. Pe acest sector de pământ a construit, între anii 1870 şi 1893 a construit o casă din piatră, cu faţada orientată spre strada Bucureşti.

În 1893 această casă era dată cu chirie conducerii oraşului pentru sediul casarmelor bateriei Nr. 15 de cavalerie cu artilerie. În perioada interbelică aparţinea Ministerului Apărării, aici fiind cantonaţi Batalionul nr. 10 de vânători.

Este o clădire alungită, ridicată în două etaje pe un plan rectangular, aliniată la linia roşie a străzii. Elementele decorului plastic sunt inerente stilului eclectic, plintele, cornişele, ancadramentele plastice cu console ale ferestrelor. Prin lesene este subliniată divizarea funcţională în încăperi. Partea centrală şi rezalitele laterale subliniază plastica clădirii.

Va fi descrisă la adresa nr. 112, str. Bulgară, nr. 32 "Clădirea cazarmei cu două nivele, construită pe linia roşie a străzii Bucureşti".

Faţadă
Bucureşti, 31 A,BBucureşti, 25 (colţ str. Bulgară)