Bucureşti, 106 A (colţ str. S. Lazo)

Vila urbană a lui A.V. Mimi

Bucureşti, 106 A (colţ str. S. Lazo)
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

În luna mai 1870, la licitaţia publică, a Dumei orăşeneşti, negustorul A. Mimi, a achiziţionat un teritoriu viran imens, aflat la colţul cartierului mărginit dintr-o parte de strada Podoliei şi din altă parte de strada Nemţească. Între anii 1870 şi 1878 este construită o casă în două etaje. În 1812, această clădire a fost achiziţionată de Societatea de binefacere a spitalului pentru copii. S-a păstrat descrierea din februarie 1913. În etajul de sus se aflau 8 camere, la parter – 8 odăi, toate cu comodităţi. În 1940 este atestat drept sediu al Spitalului de copii.

Arhitectura casei este eclectică în baza stilului neobaroc. Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan rectangular cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor. În arhitectura casei s-a răsfrânt situaţia urbanistică – colţul parterului casei, orientat spre intersecţia străzilor este teşit, iar la nivelul etajului, îi corespunde un bovindou, încununat de o cupolă cu învelitoarea din solzi, element ce introduce un accent vertical în compoziţia casei.

Paramentul faţadei este tratat diferit: parterul în bosaje orizontale, despărţit de etajul tencuit neted prin două registre – friza parterului cu cornişă şi registrul inferior al etajului, format de plitele de pervaz integrate cu postamentele pilaştrilor şi bosajele în diamant în axa ferestrelor.

Faţada principală, orientată spre strada Serghei Lazo are o compoziţie simetrică, alcătuită din cinci axe compoziţionale, dintre care patru sunt de goluri de ferestre, îngemănate câte două pe fundalul a două rezalite laterale, şi unul de uşă, amplasat central. Intrarea este printr-un portic cu două coloane, antablamentul căreia este tratat drept balcon pentru încăperea de la etaj. Uşa de ieşire la balcon este tratată în arc în plin cintru, flancată de două coloane cu capiteluri corintice, dominată de un fronton în segment de cerc, cu arhivolta întreruptă în spirit baroc, formându-se pe verticală o compoziţie integră care evidenţiază intrarea. Faţada laterală are compoziţie disimetrică, rezultată din combinarea aceloraşi componente, structurată în opt axe de simetrie, toate de ferestre. Compoziţia simetrică a faţadei este dominată porţiunea cu paramentul neted, cu balcon la etaj, cu câte o fereastră laterală, de formă rectangulară, mărginite de rezalite cu câte două ferestre îngemănate în arc în plin cintru. Caracterul de disimetrie este introdus de o porţiune nouă, într-o axă, cu arhitectura similară părţii centrale.

Ferestrele de la parter sunt fără ancadramente, cu partea superioară din bolţari, la etaj – în arc în plin cintru, conturate de arhivolte, cu evidenţierea bolţarului central. Decoraţia plastică specifică stilului baroc este concentrată în partea superioară a clădirii, pe suprafaţa rezalitelor – ghirlande, herme, cu includerea între arhivolte şi cornişă a unor panouri bogat decorate, susţinute de console din piatră şi denticule.

Faţadă
Bucureşti, 108Bucureşti, 103