Bogdan Petriceicu Haşdeu, 4

Clădirea fostei şcoli primare

Bogdan Petriceicu Haşdeu, 4
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Clădirea a fost construită în 1902, cu decorul faţadelor în stil eclectic.

În 1900 Conducerea municipală a încheiat o înţelegere cu Iu. Freneli cetăţean de onoare a Chişinăului, de a construi pe banii proprii p clădire pentru două şcoli, finisată în 1902 şi luată în arendă de Societatea municipală de Credite. În 1911 Conducerea municipală a luat în arendă până în 1913 această clădire, care a devenit sediul a două şcoli, una pentru băieţi şi alta pentru fete, ele fiind cunoscute ca şcoli primare N. Gogol şi V. Jukovsky.

Clădire şcolii este construită în după etaje, pe un plan trapezoidal, în corespundere cu configuraţia terenului. Este aliniată cu baza scurtă la linia roşie a străzii, ocupând întreaga lăţime a parcelei. Accesul în şcoală avea loc dinspre curte, unde se intră prin două ganguri carosabile, astăzi a fost soluţionată o intrare din stradă, în acest scop fiind sacrificat un gol de fereastră. Circulaţia între etaje era asigurată de două scări cu rampe, una amplasată în rezalitul central, alta în capătul lărgit al planului. Planimetria este soluţionată prin coridor pentru clase şi în anfiladă pentru ateliere.

Faţada principală este în zidărie aparentă, cu o decoraţie plastică abundentă din detalii decorative cioplite în piatră. Are o compoziţie simetrică cu trei rezalite, unul central şi două laterale, cu 18 axe de goluri de ferestre. În rezalitele laterale se află intrările gangurilor carosabile, cărora le corespund la etaj câte două ferestre. Ferestrele sunt rectangulare, deosebindu-se prin dimensiuni mari cele de la etaj. Ferestrele sunt grupate pe verticală printr-o decoraţie plastică ce imită poziţia pietrelor în asize. Ferestrele de la etaj sunt dominate de cornişe sub forma unui plintă cu cheia de boltă stilizată. Sub plitele de pervaz se află un brâu din romburi, mărginit de un şir de console decorative. Pereţii sunt finisaţi de o cornişă, cu o friză cu o arcatură, întreruptă de rezalite, cu terminaţii înalte ale lesenelor.

Faţadă
Bogdan Petriceicu Haşdeu, 14, 25 şi 27Bogdan Petriceicu Haşdeu, 2