Bogdan Petriceicu Haşdeu, 14, 25 şi 27

Casă individuală

Bogdan Petriceicu Haşdeu, 14, 25 şi 27; Nr. 14Bogdan Petriceicu Haşdeu, 14, 25 şi 27; Nr. 25Bogdan Petriceicu Haşdeu, 14, 25 şi 27; Nr. 27

14 (nr. 16 eroare)

Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Casa a fost construită în anii 20 ai secolului al XX-lea, cu decorul faţadelor în stil modern.

Casa este ridicată într-un nivel, construită pe un plan unghiular, cu respectarea grupării funcţionale a încăperilor.

Faţada este în zidărie aparentă din piatră, cu detalii o compoziţie asimetrică, care accentua soluţia planimetrică prin atice de forme curbe complexe. Peretele este divizat prin lesene cu terminaţii figurative, amplasate între ferestre. Friza superioară a pereţilor este alcătuită dintr-o bando din pătrate completate cu o factură din piatră măruntă, spartă şi cercuri din piatră cioplite neted.

25

Monument de arhitectură de valoare locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură al municipiului Chişinău. Casa a fost construită în anii 20 ai secolului al XX-lea, cu compoziţia faţadei austere în stil eclectic.

Iniţial era o casă obişnuită, cu planul tradiţional alcătuit din trei odăi, cu intrarea amplasată în centrul, în axa de simetrie. Transformările ulterioare au schimbat forma planului şi aspectul faţadei.

Faţada principală are o compoziţie simetrică, din trei axe, două goluri de ferestre şi unul de uşă (astupat), amplasat în rezalitul central, încoronat cu un atic curbliniu. Peretele casei este finisat de o cornişă cu o friză netedă, deasupra căruia este un parapet, din care făcea parte aticul rezalitului central şi două tumbe laterale, în continuarea lesenelor de la colţurile faţadei. Paramentul este neted şi lipsit de decoraţie plastică.

27

Monument de arhitectură de valoare locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură al municipiului Chişinău. Casa a fost construită la începutul secolului al XX-lea, cu compoziţia faţadei în stil eclectic.

Iniţial era o casă obişnuită, cu planul tradiţional alcătuit din trei odăi, cu intrarea amplasată în centrul, în axa de simetrie. Transformările ulterioare au schimbat forma planului şi aspectul faţadei principale.

Faţada are o compoziţie simetrică, din trei axe, două goluri de ferestre şi unul de uşă (astupat), încoronat cu un atic dreptunghiular. Peretele casei este finisat de o cornişă cu o friză netedă. Paramentul este tencuit neted, cu o factură aspră, lipsit de decoraţie plastică.

FaţadăFaţadăFaţadă
Bogdan Petriceicu Haşdeu, 4