Mihai Kogălniceanu, 67 (colţ str. Bănulescu-Bodoni)

Biserica Întâmpinare Domnului

Biserica Întâmpinare Domnului
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Introducere eronată. A fost descrisă la Capela Întâmpinarea Domnului, strada M. Kogălniceanu, 67.

Faţadă
Biserica armenească apostolică Sf. Maica DomnuluiBiserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena