Bulgară, 21

Biserica Adormirea Maicii Domnului

Biserica Adormirea Maicii Domnului
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

A fost construită în 1892 de comunitatea ortodoxă de rit vechi rus, ramura care a aderat la orientarea de unire, care recunoştea Sinodul Rus, biserica fiind numită "unită de aceiaşi credinţă".

A fost reprodus un model de biserică rusă, cu decoraţia plastică tributară eclecticii în forme preponderent clasiciste. Este alcătuită din într-o navă, cu absida semicirculară la est şi un turn clopotniţă la vest. Biserica este de mici proporţii, cu o structură spaţială simplă, dar tradiţională pentru bisericile ruseşti. Constă dintr-un volum cubiform, acoperit cu o învelitoare în patru ape, încununat de o turlă cu o cupolă în forma bulbului de ceapă. În axa longitudinală a navei sunt alipite la est absida altarului iar la vest pridvorul, ambele mai înguste, ce sugerează planului o formă de cruce. Clopotniţa este în forme micşorate în retragere succesivă – prismă dreaptă, octogonală şi cilindrică, a fost alipită în 1896. Aspectul exterior este determinat de cornişa proeminentă din profiluri clasice a volumului central, de ancadramentele ferestrelor şi uşilor, îmbogăţit de desenul grilajelor din metal a ferestrelor.

Faţadă
Biserica Buna VestireBiserica Schimbarea la Faţă a Mântuitorului