Bogdan Petriceicu Haşdeu, 10

Biserica Buna Vestire

Biserica Buna Vestire
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Biserica a fost ridicată în 1810 pe locul alteia mai vechi.

Posedă caracteristicile arhitecturii bisericilor ieşene din secolul al XVIII-lea, cu influenţe clasiciste în decorul plastic.

Este o biserică cu planul alcătuit tradiţional din trei compartimente: naos, absoda altarului şi pronaos, la care a fost adăugat un pridvor exterior. Decoraţia plastică este tributară clasicismului – cornişă cu denticule, friză, ancadramente.

Faţadă
Biserica Sf. DumitruBiserica Adormirea Maicii Domnului