Bernardazzi, 69

Casă de raport cu pasaj carosabil

Bernardazzi, 69
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

În anul 1901 Marin Fedor Iacob a achiziţionat o casă veche din piatră, într-un etaj, pe care a demolat-o, şi pe acelaşi loc a construit două clădiri de locuit identice, fiecare cu câte 3 camere.

Casele au fost ridicate într-un parter, pe un plan unghiular fiecare, aliniate cu faţadele la linia roşie a străzii. Formează un complex de locuit, cu arhitectura simetrică faţă de axa comună, care trece virtual prin axa pasajului carosabil. Fiecare casă are patru axe compoziţionale, dintre care trei sunt goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasat spre poarta de acces (a fost introdusă o uşă în locul unei ferestre). Intrările sunt dominate de atice de forme complexe, care intrau în componenţa unor parapete cu îngrădirea din grilaje. Ferestrele au ancadramente din plinte şi cornişe orizontale. Poarta pasajului este din tăblii de fier cu o friză şi coronament din fier forjat cu calităţi artistice.

Faţadă
Bernardazzi, 73Bernardazzi, 64