Bernardazzi, 46

Casă individuală

Bernardazzi, 46
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Primele infirmaţii documentare sunt din 1901, când proprietară era Vera Andreevna Serbinova, fiica unui asesor de colegiu. din 1903 proprietar este nominalizat Porfirii Afanasievici Diamandopulo. Se poate de presupus că a fost construit după un proiect model "trei stânjeni". A fost construită în stil eclectic cu elemente neoclasice.

Forma un complex din două case de locuit. Arhitectura casei din stânga a fost modificată, cu dezbaterea decoraţiei plastice vechi şi executarea uneia în gust suburban.

Casa din dreapta a păstrat particularităţile istorice. Este construită din piatră, ridicată într-un parter, aliniată la linia roşie a străzii. Faţada principală are o compoziţie asimetrică, cu trei axe, două goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasat lateral spre stânga, unde se afla poarta de acces pe teritoriul proprietăţii. Intrarea, umbrită de o copertină din foaie de fier, susţinută de console din fier forjat, are loc printr-un rezalit plat, dominat de un atic curbliniu, inclus în parapetul de piatră plin. Ferestrele sunt mari, fără ancadramente, cu cornişe orizontale.

Faţadă
Bernardazzi, 52Bernardazzi, 42