Bălănescu, 46 A,B

Casă individuală şi casă de raport

Casă de raport (denumire din Registru)
Bălănescu, 46 A,B; Liter ABălănescu, 46 A,B; Liter B
Monument de arhitectură de valoare locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău.

A fost o proprietate imobiliară alcătuită din două clădiri, ambele construite într-un etaj – literul A şi literul B. Prima clădire a fost construită la jumătate a secolului al XIX-lea, a doua – la sfârşitul aceluiaşi secol.

Literul A. Este o casă individuală, amplasată la colţul cartierului, construită pe liniile roşii ale străzilor Bălănescu şi Avram Iancu. Are un plan unghiular, cu colţul teşit, prin care, printr-un rezalit, cândva avea accesul de onoare. Faţadele au păstrat caracteristicile stilului neoclasic: ferestre rectangulare, fără ancadramente, aşezate pe un brâu comun, o cornişă cu friză netedă, lesene la colţurile clădirii.

Literul B. Casă de raport, cu un plan unghiular, cu o latură alungită construită pe linia roşie a străzii Bălănescu. Decoraţia plastică a faţadei principale este în spirit eclectic cu reminiscenţe ale stilului neoclasic. Faţada principală a fost puternic modificată de reconstrucţiile în urma departajării apartamentelor privatizate în anii’90 ai secolului al XX-lea.

Faţadă
Bălănescu, 31