Bălănescu, 31

Casă individuală

Bălănescu, 31
Monument de arhitectură de valoare locală, de la sfârşitul secolului al XIX-lea, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău.

Este o clădire modestă cu un etaj, cu planul rectangular, aliniat la linia roşie a străzii. Decoraţia plastică a faţadei principale este în spiritul stilului eclectic cu reminiscenţe ale stilului neoclasic. Faţada principală are o compoziţie simetrică, cu cinci axe, patru de ferestre şi unul de intrare, amplasat în axa clădirii. Intrarea avea loc printr-un rezalit cu o loggie mărginită de un portic, cu partea superioară în segment de cerc, susţinută de console sub forma modilioanelor. Sub cornişa cu muluri clasice este o friză plată, mărginită de un cordon, de care sunt anexate bolţarii centrali, cheile de boltă ale ferestrelor rectangulare.


Bălănescu, 46 A,BBălănescu, 23