Anatol Corobceanu, 24–26 (colţ str. P. Movilă)

Case de raport

Anatol Corobceanu, 24–26 (colţ str. P. Movilă); Nr. 24Anatol Corobceanu, 24–26 (colţ str. P. Movilă); Nr. 26
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Proprietatea imobiliară, la data alcătuirii Registrului, constituia o singură proprietate imobiliară, alcătuită din două edificii, despărţite printr-un gang carosabil. La începutul secolului al XXI-lea clădirea din sânga, amplasată la colţul cartierului, a obţinut număr propriu, 26.

Primele informaţii documentare datează din 1890, când casa din dreapta aparţinea lui Andrei Stepanovici Dobromirov. Din 1902 până în 1915 în această casă a locuit consilierul de stat Constantin Alexandrovici Namestnic, care a oferit 4000 ruble pentru construcţia bisericii de lângă gimnazia nr.2 pentru băieţi. Descrierea din 1915: "Casă de locuit, din piatră, într-un parter, în care se află 7 odăi, antreu cu intrare de onoare, direct din stradă."

În clădirea din stânga, de la colţul cartierului a locuit general maiorului Felix Rojkovsky.

În 1940 proprietară a ambelor case era atestată Leonida Stamarov.

Complexul de clădiri au fost construite concomitent, cu utilizarea aceloraşi forme arhitecturale din arsenalul eclecticii cu detalii neoclasice. Faţadele au o compoziţie simetrică, cu rezalite, încununate cu frontoane în segment de cerc. Intrarea în clădirea din stânga are loc printr-un rezalit, în cel din dreapta – din curte (intrarea din stradă este de origine târzie). Ferestrele ambelor clădiri au ancadramente cu cornişe cu console tratate decorativ, colţurle clădirii sunt susţinute de pilaştri ordinului doric, cu fusul canelurat. Interioarele clădirii de lacolţul străzii au păstrat elementele din lemn – tocurile uşilor, canaturile, cioplite.

FaţadăFaţadă
Anatol Corobceanu, 22