Alexei Mateevici, 93

Casă individuală

Alexei Mateevici, 93
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, la iniţiativa Primăriei.

Datează din perioada interbelică, construit în stil neoromânesc. În 1940 proprietar este atestat Gavril Zlatov.

Casa, ridicată într-un parter, pe un plan rectangular, este aliniată liniei roşii a străzii, ocupând întreaga lăţime a parcelei înguste, amplasată la colţul străzii A. Mateevici cu o stradelă laterală. Planul casei este soluţionat cu gruparea funcţională a încăperilor. Intrarea are loc prin intermediul unei terase închise cu geamuri, de unde se accede în culoarul central, care împarte casa în două părţi – o parte cu camerele de onoare, şi alta – dormitoarele şi bucătăria cu dependinţele sanitare. La intrarea secundară spre curte se află a doua terasă închisă cu geamuri. Faţada casei are minimum de decoraţie plastică, rezumat la ancadramentele ferestrelor, care conturează partea lor superioară, accentul fiind pus pe compoziţia volumetrică a clădirii, cu acoperişul înalt, din olane roşii, cu coame, şi penetraţii de pante, cu o coborâre mai joasă deasupra terasei.


Alexei Mateevici, 95Alexei Mateevici, 89