Alexei Mateevici, 68

Casă individuală

Casă individuală unde a locuit Gherasim Rudi (denumire din Registru)
Alexei Mateevici, 68
Monument de arhitectură şi istorie de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Datează din anii 30 ai secolului XX, în 1940 proprietar era atestat Nicolae Grosu.

Datează din perioada interbelică, arhitect H.A. Mertz, arhitect din Chişinău, maestru al stilului modern românesc.

Din 1945 în această casă a locuit Gherasim Rudi, activist de stat, specialist în domeniul pomiculturii, om emerit, rectorul Institutului Agricol din Chişinău.

Casa este construită într-un parter, aliniată la linia roşie a străzii. Soluţia spaţial-volumetrică a casei este specifică pentru stilul modern, cu folosirea tradiţiilor naţionale în combinare cu ultimele realizări din domeniul arhitecturii locuinţei. Planimetria este subordonată zonării funcţionale cu evidenţierea grupului de încăperi de onoare, de locuit şi a anexelor, legate de intrarea de onoare din partea străzii de pe o terasă deschisă, cu parapet din piatră, şi de cea secundară din partea curţii, prin altă terasă deschisă (acum închisă prin geamuri).

Faţada are o soluţie compoziţională asimetrică, cu un rezalit lateral, în care se află salonul, cu patru axe, dintre care trei goluri de ferestre şi unul de uşă. În decoraţia plastică a casei au fost folosite calităţile pietrei naturale, şlefuite şi sparte cu fracţie mică, care formează frize, chenare subţiri în jurul ferestrelor, a uşii de intrare, şi o imitaţie de ocniţe în partea superioară a peretelui faţadei, precum şi a unui bandou în partea inferioară a peretelui, mai jos de plita de pervaz. Un efect pitoresc este acordat casei de acoperişul înalt din olane, cu penetraţii de pante şi streşinile late.

În componenţa casei intră zidul de incintă, în care era inclusă şi casa, şi grilajul din fier, cu pilonii porţii şi a portiţei.

Faţadă
Alexei Mateevici, 69 A,BAlexei Mateevici, 67