Alexei Mateevici, 27

Casă în care a locuit folcloristul şi etnograful Petre Ştefănucă

Alexei Mateevici, 27
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Casa face parte dintr-un complex din două clădiri, cu compoziţia faţadelor soluţionate identic, simetrică faţa de axa comună, împărţit în două proprietăţi imobiliare, dintre care prima are adresa pe strada Galbenă, nr.1.

Casa datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea, construită în stil eclectic. Faţada are o compoziţie asimetrică, cu trei axe, dintre care două de ferestre şi un gol de uşă, amplasat într-o logie adâncă. Planimetria este alcătuită din trei odăi şi două culoare, legătura dintre odăi este în anfiladă. Casa are o intrare de serviciu din partea grădinii din spate, unde legătura între odăi se efectua după tipicul casei populare. Partea superioară a pereţilor are o cornişă cu modilioane. Ferestrele ample au ancadramente cu evidenţierea bolţarului – cheie de boltă. Intrarea era evidenţiată printr-un portic, dominat de un atic, care intra în compoziţia parapetului cu grilaj din fier (dispărut) şi tumbe din piatră. Tumbele servesc elemente de perete pentru mansarda construită în anii 90 ai secolului al XX-lea, când casa a fost înălţată cu etaj.

În această casă între anii 1936–1940 a locuit etnograful Petre Ştefănucă, directorul filialei din Basarabia a Institutului Român de Sociologie.


Alexei Mateevici, 29Alexei Mateevici, 26