Alexandru cel Bun, 93

Casa lui Emanui Poleac

Alexandru cel Bun, 93
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. A fost construit în 1903, în 1916 aparţinea doamnei Cauşanski, în 1940 – avea doi proprietari – Emanuil Poleac şi dr. Haselev.

A fost demantelată şi înlocuită cu o clădire care repetă parametrii principali şi decorul faţadelor clădirii iniţiale, dar cu un surplus de înălţime la demisol.

Era o casă de locuit pentru o familie, alcătuită dintr-un parter ridicat pe un demisol, cu intrarea la parter printr-un rezalit lateral. Casa avea un plan unghiular, care ocupă colţul stâng al curţii, cu încăperile amplasate simetric faţă două săli mari, centrul compoziţional al casei. Faţada casei are două rezalite laterale cu compoziţie diferită, încununate de frontoane triunghiulare, prin cel din dreapta are loc intrarea principală. Decorul faţadelor era tributar eclecticii cu elemente renascentiste.


Alexandru cel Bun, 95Alexandru cel Bun, 91