Alexandru cel Bun, 117

Casă cu apartamente de raport

Alexandru cel Bun, 117
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

A fost construită în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În 1940 aparţinea lui Grigorii Lavrov.

Edificiul are două etaje, cu planul este unghiular, construit la colţul cartierului mărginit de strada Serghei Lazo. Decoraţia plastică a faţadele orientate spre străzi este eclectică cu elemente neoclasice, distribuite numai la paramentul etajului. Faţada, orientată spre strada Alexandru cel Bun este decorată cu mai multă dărnicie. Are 7 axe cu goluri de ferestre, şi trei firide în arc pentru statui, amplasate în plinurile laterale şi în partea centrală, unde, probabil, la al doilea etaj se afla salonul, evidenţiat printr-o fereastră mai largă, şi accesul principal (azi astupat), soluţionat printr-un rezalit, încununat cu un atic triunghiular. Faţada orientată spre strada Serghei Lazo, are cinci axe de ferestre, cu repetarea schemei compoziţionale. Parterul este lipsit de detalii arhitectonice. Din partea curţii, faţada are o terasă de lemn cu scara exterioară, pe care se urcă la etaj.

Clădirea are o arhitectură de bună calitate, cu păstrarea soluţiei arhitecturale iniţiale. Este un preţios edificiu, caracteristic pentru arhitectura oraşului.

Faţadă
Alexandru cel Bun, 140Alexandru cel Bun, 113