Alexandru Botezatu, 11 A,B

Casă cu apartamente de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Alexandru Botezatu, 11 A,B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei. Datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Este alcătuită din două clădiri modeste, alcătuită dintr-un parter, cu planul rectangular, aliniate la linia roşie a străzii, despărţite între ele prin poarta de intrare.

Literul A. Decoraţia plastică a faţadei era în spirit eclectic cu reminiscenţe ale stilului neoclasic, cu o compoziţie simetrică, din cinci axe, toate ferestre, cu ancadramente simple. Axa de simetrie continuă să fie accentuară de un fronton triunghiular, profilat pe fundalul unui atic dreptunghiular. O fereastră a fost înlocuită cu o uşă, construită cu un tambur, ce-a schimbat malefic aspectul arhitectural.

Literul B. Decoraţia plastică a faţadei era similar literului A, cu o compoziţie simetrică, dominată de un atic cu un fronton triunghiular central. O intrare din partea străzii, construită într-un tambur, a deformat aspectul arhitectural.

Faţadă
Alexandru Botezatu, 1 A,B