Alexandru Botezatu, 1 A,B

Casă individuală

Alexandru Botezatu, 1 A,B
Monument de arhitectură de valoare locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău. Datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Este o clădire modestă, alcătuită dintr-un parter, cu planul rectangular, aliniat la linia roşie a străzii. Decoraţia plastică a faţadei este în spirit eclectic cu reminiscenţe ale stilului neoclasic. Faţada principală are o compoziţie simetrică, cu trei axe de ferestre, cu ancadramente din bolţari cu evidenţierea chei de boltă. Faţadele şi interioarele sunt modificate.


Alexandru Botezatu, 11 A,B