31 August 1989, 41

Casă de raport

31 August 1989, 41
Monument de arhitectură de însemnătate locală (valoarea naţională este contestată), introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei. Este datată cu jumătatea a II a secolului al XIX-lea.

Complexul este alcătuit din două clădiri cu arhitectura soluţionată similar, despărţite prin pasajul de trecere în curte.

Liter A. Clădirea este ridicată într-un parter, pe un demisol înalt, cu faţada principală aliniată la linia roşie a străzii. Faţada principală are o compoziţie asimetrică, alcătuită din patru axe compoziţionale, dintre care trei sunt goluri de ferestre şi una a uşii de intrare, amplasată spre poarta de acces în curte. Paramentul faţadelor principale este tencuit neted. Intrarea se efectua prin rezalit, mărginit de pilaştri, încununat un fronton triunghiular. Detaliile arhitectonice ale faţadei principale sunt din arsenalul stilului eclectic cu reminiscenţe clasice. Ferestrele şi uşa de intrare au ancadramente, cu chenare simple sprijinite pe plite de pervaz.

Liter B. Clădirea este ridicată într-un parter, pe un soclu înalt, cu faţada principală aliniată la linia roşie a străzii. Faţada principală are o compoziţie asimetrică, alcătuită din patru axe compoziţionale, dintre care trei sunt goluri de ferestre şi una a uşii de intrare, amplasată spre poarta de acces în curte (înlocuit cu o fereastră). Paramentul faţadelor principale este tencuit neted. Intrarea se efectua prin rezalit, mărginit de pilaştri cu caneluri, încununat un fronton triunghiular, profilat pe fundalul unui atic, care făcea parte din parapetul casei. Detaliile arhitectonice ale faţadei principale sunt din arsenalul stilului eclectic cu reminiscenţe clasice. Ferestrele şi uşa de intrare au ancadramente, cu chenare simple cu includerea cheii de boltă, sprijinite pe un brâu continuu. Partea superioară a pereţilor este încoronată cu o cornişă cu o friză netedă.

Faţadă
31 August 1989, 4331 August 1989, 40