31 August 1989, 40

Casă de raport

31 August 1989, 40
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău alcătuit de Academiei de Ştiinţe.

Primele informaţii sunt din 1850, când aparţinea lui Daniil Sviridov, construită din piatră, într-un parter pe un demisol înalt, conform faţadei eliberate la 31 mai 1850, pe locul indicat de Comisia de construcţie.

Este o casă ridicată pe un plan rectangular, cu etaj ridicat pe un parter, cu faţada principală aliniată liniei roşii a străzii. Faţada principală are o compoziţie simetrică, alcătuită din şase axe compoziţionale, la etaj toate goluri de ferestre, la parter cu intrări direct din stradă (una este astupată printr-o fereastră). Intrările se aflau în rezalite, încununate cu frontoane triunghiulare. Paramentul faţadei principale este tencuit neted.

Detaliile arhitectonice ale faţadei principale sunt din arsenalul stilului eclectic cu reminiscenţe clasice. Ferestrele au ancadramente cu chenare simple. Partea superioară a pereţilor este încoronată cu o cornişă. Intrarea în casă are loc pe o scară din fontă de la faţada posterioară.


31 August 1989, 41