31 August 1989, 103

Casă individuală

31 August 1989, 103
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău alcătuit de Academia de Ştiinţe.

În 1870 assesorului de colegiu Ivan Bogdasarov a cumpărat de la A. Smerecinsky o parte a curţii. Demolează vechile construcţii şi construieşte o casă nouă. La începutul secolului al XX-lea faţada casei este reconstruită, probabil, după proiectul, al lui A.I. Bernardazzi (Pe strada M. Eminescu se afla o casă cu arhitectura identică, construită după proiectul lui A.I. Bernardazzi). În 1940 proprietar era familia M. şi Mendel Fridman. Casa este demolată, de la ea păstrându-se, doar peretele faţadei principale.

Arhitectura faţadei principale este în stil modern, cu elemente de arhitectură orientală.

Era o casă construită într-un parter, ridicată pe un plan unghiular, cu o aripă orientată în adâncul sectorului, cu faţada principală aliniată liniei roşii a străzii. Faţada are o compoziţie asimetrică, alcătuită din nouă axe compoziţionale, dintre care opt sunt goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasat lateral, spre poarta de acces în curte. Faţada este compusă din grupe din câte două ferestre rectangulare, despărţite prin pilaştri cu partea superioară în consolă oblică, dotată cu trei striuri, motiv specific modernului. Ferestrele fără ancadramente, sunt dominate de cornişe rectilinii pe console din piatră oblice, în spiritul pilaştrilor.

Paramentul faţadei principale este în zidărie aparentă din piatră făţuită, cu detaliile cioplite şi includerea carourilor din ceramoplastică de culoare azurie, care sub forma unui brâu din trei rânduri din carouri traversează faţada principală, sub consolele ferestrelor.

Intrarea este dotată sub forma unui portal, susţinut de pilaştri cu partea superioară în console. Partea superioară a pereţilor este încoronată cu un parapet din piatră, alcătuit panouri de închidere opace şi din tumbe cu trei striuri.

Faţadă
31 August 1989, 10431 August 1989, 102