Vlaicu Pîrcălab, 55 A (colţ str. V. Micle)

Conacul urban

Conacul urban al lui I.I. Semigradov (denumire din Registru)
Vlaicu Pîrcălab, 55 A (colţ str. V. Micle)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe. A fost construit în jumătatea a doua a secolului al XIX-lea, proprietar I.I. Semigradov, consilier de stat, cunoscut activist al vieţii publice. Arhitectura este eclectică, cu reminiscenţe empir.

Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan rectangular, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor Vlaicu Pârcălab şi Veronica Micle. Iniţial a fost ridicată într-un parter.

Casa conacului urban are două faţade principale. Iniţial, faţada orientată spre strada Veronica Micle avea opt axe, toate goluri de ferestre (una din ferestre a fost înlocuită cu o uşă secundară), faţada orientată spre Vlaicu Pârcălab, este asimetrică, cu cinci axe, dintre care patru sunt goluri de ferestre şi una – uşa intrării principale, amplasate spre dreapta, unde se afla poarta de acces pe teritoriul conacului. Intrarea de onoare are loc printr-un portic din două coloane ale ordinului doric, cu fusul în caneluri, dominat de un fronton în segment de cerc, cu scut heraldic cu câmpul gol în timpan. Ferestrele sunt cu ancadramente, cu cornişele din volute, care contrastează pe fundalul rosturilor orizontale cu imitaţia de bosaje franceze.

În anii 90, deasupra unei porţiuni a parterului a fost adăugat un etaj. Decoraţia plastică a parterului a fost repetată intact la etaj, ceia ce contravine procedeelor compoziţionale ale secolului al XIX-lea.

Faţadă
Vlaicu Pîrcălab, 55 BVlaicu Pîrcălab, 48 (colţ str. V. Micle)