Universităţii, 28

Casa în care a locuit Emilian Bucov

Universităţii, 28
Monument de istorie de însemnătate locală, întrodus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău alcătuit de Academia de Ştiinţe.

În această casă, începînd din anii 50 ai secolului al XX-lea, a locuit poetul şi scriitorul Emilian Bucov (1909–1988).

Casa se află în partea de vest a oraşului, în zona Lacului Morilor, la colţul cartierului format de strada Universităţii şi o stradelă laterală. A fost construită în perioada postbelică, după modelul vilelor suburbane.

Casa este amplasată cu o retragere de la liniile roşii ale străzilor, formîndu-se în faţa casei şi lateral grădiniţe cu vegetaţie. Planul casei este rectangular, alcătuit printr-un parter şi mansardă. Întrarea în casă are loc prin acces lateral şi prin terasa din faţa casei, deschisă spre grădină, conturată cu un parapet din cărămidă roşie, construit în şah. Mansarda, dotată cu o loggie, colţurile căreia sunt întărite cu console tratate decorativ, este lărgită printr-un balcon lat, mărginit de o balustradă din metal, susţinut de o plită de beton (de origine recentă). Paramentul faţadelor este căptuşit cu cărămidă roşie, colţurile casei şi ancadramentele golurilor de la uşi şi ferestrele largi sunt din piatră de Cosăuţi, amintind cotedjul englez. Cu lespezi din aceiaş rocă este placată şi friza de sub acoperiş. Acoperişul este înalt, în pante repezi, cu învelitoare din ţiglă roşie, penetrat cu hogeacul, construit din cărămidă.