Tricolorului, 40 A

Casă individuală

Tricolorului, 40 A
Monument de arhitectură de valoare locală, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe, de la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Este o clădire într-un etaj, cu planul în forma unghiulară, aliniată cu braţul scurt la linia roşie a străzii. Faţada este asimetrică, cu şapte goluri, şase de ferestre şi unul de uşă. Decoraţia plastică a faţadei este specifică pentru sfârşitului secolului al XIX-lea, soluţionată în spirit eclectic – cornişă dezvoltată, lesene la colţuri şi la intrare. Ferestrele dreptunghiulare au ancadramente simple, dominate cu alternarea a două forme de cornişe: triunghiulare şi orizontale centrate de un segment de cerc. Intrarea amplasată lateral, spre dreapta, este evidenţiată de un portic din piloni angajaţi, încununat de un fronton triunghiular, cu profilatură masivă.

Faţadă
Tricolorului, 42Tricolorului, 40