Tricolorului, 37 A,B

Casă de raport şi casă individuală

Case individuale (denumire din Registru)
Tricolorului, 37 A,B; Liter ATricolorului, 37 A,B; Liter B
Monument de arhitectură de valoare locală, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Este o proprietate imobiliară, alcătuită din două case de locuit, prima construită la începutul secolului al XX-lea, a doua – în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în tehnici diferite. Prima este în stil modern, a doua în stil eclectic (este contestată construcţia lor la începutul secolului al XIX-lea).

Literul A. Casa din stânga este o casă cu două apartamente, ridicată într-un nivel, pe un plan rectangular cu latura lungă aliniată liniei roşii a străzii Tricolorului

Faţada este în zidărie aparentă cu detalii cioplite din piatră. Are o compoziţie bazată pe repetarea cu simetrie axială a unei secţii, alcătuite din trei axe, două goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasat lateral în rezalite. Ferestrele sunt rectangulare alungite, cu a "înecate" în suprafaţa peretelui. Intrarea este într-o loggie a rezalitelor laterale, dominate de atice, cuprinse în parapetul de piatră a clădirii. Parapetul este din tumbe cu panouri acoperite cu un relief în solzi.

Literul B. Casa din dreapta, este ridicată într-un nivel, pe un plan rectangular cu latura lungă aliniată liniei roşii a străzii Tricolorului. Are paramentul tencuit, cu detalii modelate. Faţada principală are o compoziţie asimetrică, cu patru axe, trei goluri de ferestre şi unul de uşă. Intrarea are loc printr-un rezalit, încununat cu un fronton triunghiular, golul uşii fiind protejat de o copertină din metal pe console din fier forjat. În partea dreaptă, două ferestre sunt incluse într-o compoziţie tripartită, cu o firidă în arc în plin centrul, mărginite de pilaştri ordinului doric.

Faţadă
Tricolorului, 40Tricolorului, 36