Tighina, 48

Case de raport cu unitate comercială

Casă individuală (denumire din Registru)
Tighina, 48; Vedere generalăTighina, 48; Vedere în str. Tighina
Monument de arhitectură de valoare locală, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Este un complex de clădiri, amplasat la colţul cartierului, mărginit de străzile Tighina şi Mitropolit Varlaam. S-a format hazardat, în urma comasării a două proprietăţi imobiliare, care datează din diferite perioade istorice. Este compus dintr-o clădire de colţ, şi o casă de raport, aliniată liniei de roşu a străzii Tighina. Ambele datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea, construite în stil eclectic.

Literul A. A fost ridicată într-un nivel, pe un plan unghiular, cu un perete oblic, orientat spre intersecţia străzilor. Prin colţul teşit avea loc intrarea în unitatea comercială. Intrările în apartamente aveau loc din partea curţii interioare, cu intrare printr-un gang carosabil şi printr-un portic (azi astupat), ambele dinspre strada Tighina. Decoraţia plastică se rezumă la ancadramente cu "urechiuşe" şi cu evidenţierea cheii de boltă la golurile de ferestre, cu postamente sub plitele de pervaz. Gangul carosabil este integrat faţadei, cu o formă de gol în arc aplatizat, închis cu canaturi din lemn.

Literul B. Este o clădire alungită în plan, aliniată liniei roşii a străzii Tighina, ridicată într-un nivel, pe un soclu înalt din cauza căderii reliefului.

Faţada are o compoziţie din nouă axe, dintre care opt sunt goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasat lateral, spre dreapta, compoziţie modificată prin astuparea unor ferestre şi tăierea unor noi goluri. Ferestrele sunt fără ancadramente, cu cornişe orizontale. Intrarea era evidenţiată printr-un rezalit plat, ferestrele erau aşezate pe un brâu care unea plitele de pervaz al ferestrelor. Amenajarea intrării iniţiale a dispărut.

Faţadă
Tighina, 50 A,B (colt str. Alexandru cel Bun)Tighina, 46