Tighina, 37

Complex in două unităţi comerciale

Casă individuală (denumire din Registru)
Tighina, 37
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Proprietar în 1940 Aron Şeinberg.

Este un complex, alcătuită din două clădiri, ridicate într-un parter, cu faţada comună, aliniată la linia roşie a străzii. Faţadele sunt unite prin peretele străpuns de golul porţii în arc în plin cintru.

Ambele clădiri sunt unităţi comerciale, alcătuite dintr-o singură încăpere, cu intrare direct din stradă, cu faţadele soluţionate identic. Fiecare faţadă este simetrică, cu trei axe, două goluri de vitrine şi una de uşă, amplasată central. Spre curte se aflau dependinţele şi câte un apartament.

Decoraţia plastică este tributară modernului, cu paramentul în zidărie aparentă, din piatră, din care sunt cioplite şi detaliile specifice -(acoperit cu o tencuială). La colţurile faţadei şi lateral uşii de intrare sunt instalate lesene, formând osatura, care susţine cornişa cu muluri şi elementele parapetului – tumbe laterale şi un atic opac din piatră deasupra intrării. Lesenele sunt rostuite orizontal cu impresia de bosaje, ferestrele nu au ancadramente, dar bolţarul cheie evidenţiat şi nişe sub plita de pervaz.

Faţadă
Tighina, 46Tighina, 34