Tighina, 14 (colţ str. Bucureşti)

Casă individuală

Tighina, 14 (colţ str. Bucureşti)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Proprietară în 1940 era Olimpiada Darie.

Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan rectangular, într-un parter, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor, cu colţul orientat spre intersecţia străzilor teşit. Este constituită din două părţi, dintre care cea care cuprinde colţul şi aripa orientată de-a lungul străzii Tighina este mai veche, cu calităţi arhitectonice.

Faţada principală are o compoziţie asimetrică, din şase axe, dintre care cinci sunt goluri de ferestre şi una – golul uşii de intrare (închis cu zidărie şi înlocuit cu o fereastră), amplasat spre stânga, unde se afla poarta de intrare în curte. Intrarea avea loc printr-un portic cu piloni angajaţi, încununat cu un fronton triunghiular, mărginit de două tumbe ale parapetului cu grilaj din metal (dispărut). O altă intrare, avea loc prin colţul teşit al casei. Colţurile faţadei şi porticul intrării au fost rostuite orizontal cu impresia de bosaje. Ferestrele au ancadramente simple plinte, dominate de cornişe orizontale rectilinii, cu panouri dintr-un bosaj "diamant" sub plita de pervaz.

Faţadă
Tighina, 32Tighina, 9 (colţ str. Bernardazzi)