Teatrului, 1

Casă de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Demolat
Teatrului, 1
Monument de arhitectură de valoare locală, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. A fost construit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (datarea de la începutul secolului al XX-lea este contestată), în stil eclectic. Proprietarul originar nu este cunoscut.

Casa, are un plan rectangular, ridicată într-un nivel, pe un demisol, cu latura lungă aliniată liniei roşii a străzii Teatrului, inclusă în frontul perimetral. Structura spaţială comportă două apartamente, cu planimetria identică, amplasate cu o simetrie axială. În demisol, în partea căderii reliefului s-a aflat o unitate artizanală sau comercială.

Faţada are o compoziţie simetrică, alcătuită din opt axe, şase goluri de ferestre şi două de uşi, amplasate lateral (azi astupate). Ferestrele şi uşile sunt de forme rectangulare, cu ancadramente chenare simple, cu cheia de boltă, sub plitele de pervaz – panouri cu bosaje diamant. Casa are o cornişă proeminentă, cu muluri, sub ea – o friză netedă. Paramentul este în bosaje orizontale.

Faţadă
Teatrului, 3 A,B,C