Ştefan cel Mare, 113

Vila urbană a lui Moisei Kligman

Ştefan cel Mare, 113
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Pe la mijlocul secolului al XIX-lea, soţia general-maiorului Maria Markiva, a construit la colţul cartierului, mărginit de strada Sfatul Ţării o casă într-un etaj după un proiect model. În 1896 această casă a fost cumpărată de către negustorul Moisei Kligman, care a demolat vechile construcţii de la colţ şi pe acest loc construieşte în 1898 o casă nouă. În perioada postbelică a fost unită cu casa Herţa, di vecinătate, cu o galerie.

Face parte din puţinele case construite în stil neoclasic care s-au păstrat în oraş. Este construită într-un etaj, amplasată la colţul cartierului, aliniată cu faţadele la liniile roşii ale străzilor. Compoziţia faţadei este asimetrică, cu intrarea printr-un portic cu două coloane ale ordinului ionic, amplasată lateral spre dreapta. Între plinurile dintre ferestrele, dominate de cornişe cu reliefuri sculptate, sunt plasaţi pilaştri ai ordinului ionic, care susţin antablamentul faţadei.

Faţadă
Ştefan cel Mare, 115Ştefan cel Mare, 83