Sfatul Ţării, 13 (colţ str. Şciusev)

Casă individuală

Sfatul Ţării, 13 (colţ str. Şciusev)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

În octombrie 1858, la licitaţia publică organizată de Duma urbană, negustorul Vasile Nedov a cumpărat un lot viran de pământ, aflat la colţul cartierului, unde a construit o casă de colţ, într-un parter, confirmat de Comisia de construcţii a Cârmuirii Guberniale la 4 octombrie 1868. La 11 august 1867 construcţia casei a fost terminată, atestatul fiind iscălit de A.I. Bernardazzi. A fost construit conform unui proiect model "cinci stânjeni". În 1885 casa de la colţul cartierului, împreună cu o parte a curţii sale cu a fost vândută lui Râvkin.

Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan rectangular, într-un parter pe un soclu înalt, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor. Faţada principală, care includea intrarea, era orientată spre strada Sfatul Ţării. Avea trei ferestre şi o uşă amplasată lateral, într-un rezalit plat. Faţada secundară, orientată spre strada A. Şciusev, are o compoziţie asimetrică, cu cinci ferestre şi un rezalit plat lateral. Ferestrele sunt rectangulare, cu ancadramente, unite în partea superioară printr-o cornişă comună, care deasupra ferestrelor devine în segment de cerc.

Faţadă
Sfatul Ţării, 15 (colţ str. Şciusev)Sfatul Ţării, 11