Serghei Lazo, 27 A,B

Imobile de locuit

Casa individuală (denumire din Registru)
Serghei Lazo, 27 A,B
A fost introdusă în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei. A fost calificată drept monument de arhitectură de însemnătate locală, construite la începutul secolului al XX-lea.

Clădiri din piatră construite în 1948 pe locul unor edificii distruse în timpul celui de al doilea război mondial. Au suferit în timpul cutremurului de pământ din 1986, fiind demolate şi înlocuite în anii ’90 ai secolului al XX-lea cu imobile noi de locuit.

Nu comportă calităţi de monument istoric.


Serghei Lazo, 34Serghei Lazo, 24