Alexei Şciusev, 87

Casă individuală

Alexei Şciusev, 87
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Această proprietate imobiliară în 1842 a fost a registratorului de colegiu Petru Kraciuk, care a construit prima casă după un proiect model. La sfârşitul secolului al XIX-lea casa este refăcută. A rămas o descriere sumară din 1915: "Atenansa din piatră, construită într-un etaj, pentru un apartament, cu patru odăi, cu 9 ferestre".

Este o casă construită într-un nivel, ridicată pe un demisol înalt, cu faţada principală aliniată liniei roşii a străzii. Un perete longitudinal împarte spaţiul interior în două părţi egale, fiecare divizată în odăi, legate în anfiladă circulară.

La faţada posterioară avea o terasă alungită. Decoraţia plastică este în stil eclectic, cu detalii ale stilului neoclasic. Faţada este simetrică, cu două rezalite laterale, are cinci axe, şi include uşa de intrare de provenienţă târzie, amplasată într-o logie cu treptele de acces. Ferestrele sunt cu forma golului diferită, simple rectangulare şi în arc în plin cintru, plasate în rezalite. Au ancadramente cu bolţarul central evidenţiat, cu panouri şi nişe sub plita de pervaz. Colţurile rezalitelor sunt evidenţiate prin bosaje orizontale rostuite. În partea superioară a pereţilor se află o friză, străpunsă de orificiile îngemănate de aerisire a podului, S-a păstrat îngrădirea din fontă de la treptele de acces.

Faţadă
Alexei Şciusev, 88Alexei Şciusev, 86 A,B