Alexei Şciusev, 53 A,B,C

Casă individuală

Alexei Şciusev, 53 A,B,C
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

A fost construit la începutul secolului al XX-lea.

Liter A. Este o casă construită într-un nivel, ridicată pe un demisol înalt, cu faţada principală aliniată liniei roşii a străzii. Faţada principală construită în zidărie aparentă din piatră făţuită, cu detaliile cioplite. Intrarea principală este în arc, accentuată de un portal stilizat în console cu imitarea unor turnuleţe, motiv repetat la ancadramentele ferestrelor şi la baza cornişei. S-au păstrat tocurile originale ale uşii de intrare şi a ferestrelor. Acoperişul de ţiglă a fost schimbat cu foi de ardezie.

Liter B. Casă amplasată la colţul cartierului, construită la sfârşitul secolului al XIX-lea. Partea superioară a pereţilor era încoronată cu o friză din motive vegetale stilizate. Clădirea era un important element al planului urbanistic, fiind demolată şi înlocuită cu o construcţie nouă.

Liter V. Casă în două etaje, construit perpendicular liniei roşi a străzii, alipit de nr. 24 de pe strada Vlaicu Pârcălab. Colţurile clădirii sunt decorate cu bosaje, pe fundalul unei tencuieli cu factură. Intră în componenţa fondului construit al străzii Vlaicu Pârcălab.

Faţadă
Alexei Şciusev, 54 A,BAlexei Şciusev, 52 A,B