Alexei Şciusev, 32

Casă individuală

Alexei Şciusev, 32
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Clădirea a aparţinut lui Fadei Timofeev, care în 1879 a construit o casă din piatră, după cum rezultă din "Registrul construcţiilor noi din anii 1879–1887", alcătuit de Uprava orăşenească. Autorul proiectului, se poate admite, că a fost Leopold Ivanovici Şeidevandt.

În 1940 proprietar este atestat Aizic Eroimovici şi T. Curferigt.

Este o casă construită într-un nivel, pe un plan unghiular, ridicată pe un demisol înalt, cu faţada principală aliniată liniei roşii a străzii. Faţada este asimetrică, cu patru axe compoziţionale, dintre care trei sunt goluri de ferestre şi una de uşă, amplasată lateral, spre stânga, într-un rezalit, unde se afla poarta de acces în curte. Intrarea este evidenţiată printr-un atic cu partea centrală curbă, parte componentă a parapetului casei. Decoraţia plastică este în stil eclectic, cu detalii ale stilului neoclasic. O plintă delimitează friza. Ferestrele au ancadramente cu bolţarul central alungit până la friza peretelui. O plită de pervaz comună uneşte toate ferestrele. Intrarea este umbrită de o copertină cu console din fier forjat.


Alexei Şciusev, 33 AAlexei Şciusev, 31 A,B