Alexei Şciusev, 117

Vilă urbană

Alexei Şciusev, 117
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. A fost construită în anii 30 ai secolului al XX-lea, arhitect, probabil, N. Mertz, casa fiind similară imobilelor de la adresele Columna, nr. 154 şi Mateevici, nr.68, asemănătoare cu M. Kogălniceanu, nr. 69.

Casa este construită într-un parter, pe un plan unghiular, aliniat cu rezalitul la linia roşie a străzii. Soluţia spaţial-volumetrică a casei este specifică pentru stilul modern, cu folosirea tradiţiilor naţionale în combinare cu ultimele realizări din domeniul arhitecturii locuinţei. Planimetria este subordonată zonării funcţionale cu evidenţierea grupului de încăperi de onoare, de locuit şi a anexelor, legate de intrarea din partea străzii de pe o terasă deschisă, cu parapet din piatră, şi de cea secundară din partea curţii, prin altă terasă deschisă.

Faţada are o soluţie compoziţională asimetrică, cu un rezalit lateral, în care se află salonul, cu patru axe, dintre care trei goluri de ferestre şi unul de uşă. Paramentul este în zidărie aparentă, din piatră făţuită cu includerea unor panouri contrastante din piatră spartă, o cu o factură aspră şi fracţie mică, care formează frize, chenare subţiri în jurul ferestrelor, a uşii de intrare, şi o imitaţie de ocniţe în partea superioară a peretelui faţadei, precum şi a unui bandou în partea inferioară a peretelui, mai jos de plita de pervaz. Colţurile clădirii sunt teşite. Un efect pitoresc este acordat casei de acoperişul înalt din olane, cu penetraţii de pante şi streşinile late.

Faţada casei a fost inclusă în componenţa unui bloc al şcolii "Prometeu".

Faţadă
Alexei Şciusev, 119Alexei Şciusev, 113