Petru Maior, 7 (colţ str. G. Ureche)

Clădirea fostei şcoli duminicale

Petru Maior, 7 (colţ str. G. Ureche)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Se află la colţul cartierului, mărginit de străzile Petru Maior şi Grigore Ureche. Era o clădire cu un nivel, ridicată pe un soclu înalt, construită pe un plan rectangular, liniat la liniile roşii ale străzilor. Faţada principală avea 11 axe, 10 goluri de ferestre şi unul al intrării principale, plasat în axa de simetrie. Faţada laterală are patru goluri de ferestre, amplasate în corespunde cu planimetria. Ferestrele rectangulare au ancadramente voluminoase, în care se evidenţiază partea superioară cu bolţarul-cheia de boltă şi «urechile» laterale, repetate lângă plitele de pervaz.

La sfârşitul secolului al XX-lea a fost înălţată cu un etaj-mansardă, a obţinut un portic pe plan circular, cu două coloane care susţin un balcon-tribună, modificări în spiritul stilului postmodern.

Faţadă