Octavian Goga, 7

Casă de locuit

Vilă urbană (denumire din Registru)
Octavian Goga, 7
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Datarea este de la sfârşitul secolului al XIX-lea, construită în stil modern. Primul proprietar a fost consilierul de stat Egor (Iorgu) N. Popa. În primăvara anului 1901 casa a fost vândută negustorului Iosif Grinberg-Kogan. În 1903 proprietar era familia Katz, iar în curte se afla fabrica de săpun a lui Kleiner.

Casa este alcătuită dintr-un parter, aliniată liniei roşii străzii. Planimetria casei corespunde rigorilor stilului modern, iar decoraţia plastică şi formele arhitecturale ale faţadei – sunt cu influenţe orientale, specifice începutului secolului al XX-lea. Gruparea odăilor urmează principiul funcţional al aceluiaşi stil. Accesul în casă are loc printr-un antreu, amplasat în axa de simetrie a casei, anticipat de o loggie, lărgită lateral de firide semicirculare în plan. Din antreu, se accede în odăi, amplasate în anfiladă circulară. Un culoar face legătura dintre salon şi dependinţe – bucătăria şi blocul sanitar şi dintre odăi şi terasa laterală (închisă mai târziu cu un perete exterior).

Faţada este în zidărie aparentă, într-o manieră specifică începutului secolului al XX-lea. Faţada principală are o compoziţie simetrică, cu o cinci axe, patru de ferestre şi unul de uşă, amplasat central, într-un rezalit sub forma portalului exotic, de tip oriental. Pereţii casei cu paramentul neted, sunt înălţaţi de un parapet din piatră, , deasupra casei dominând portalul, cu o cornişă şi un fronton triunghiular. Un efect de disimetrie este provocat de prezenţa peretelui opac, amplasat lateral spre stânga, care protejează din partea străzii spaţiul terasei.

Teritoriul curţii era izolat de stradă printr-o incintă, construită din piatră în zidărie aparentă. Din componenţa proprietăţii imobiliare făcea parte poarta intrării (dispărută), de care era alipit un corp de casă, aliniat străzii cu latura îngustă, la faţada căruia a fost aplicat un parament într-o tehnică comună casei.

Faţadă
Octavian Goga, 13Octavian Goga, 4