Moara Roşie, 5 A,B

Clădirea fostei mori de aburi

Clădirea fostei mori de aburi numită "Roşie" (denumire din Registru)
Moara Roşie, 5 A,B
Monument de arhitectură de valoare locală, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. A fost construit la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XIX-lea, în stil eclectic.

Făcea parte dintr-un complex industrial din care a rămas singură, izolată de construcţiile aferente.

Iniţial moara avea trei niveluri ridicate înainte de 1884, aparţinând negustorului Abram Levenzon. Ulterior, la sfârşitul secolului al XIX-lea al treilea nivel a ars, iar la începutul secolului al XX-lea au fost adăugate două etaje şi o mansardă din piatră, căptuşite cu cărămidă roşie, după care moara de abur este cunoscută sub denumirea "Moara Roşie" sau după numele proprietarului.

Moara este o clădire masivă, în patru niveluri, ridicată pe un plan rectangular, cu o aripă laterală, mai joasă, aliniată cu latura alungită străzii. Faţada principală a clădirii conţine un rezalit central, prin care are loc intrarea, evidenţiată în partea superioară a edificiului printr-un etaj de mansardă, acoperit în două pante. Parterul construit în piatră de carieră, este fără detalii decorative, paramentul având goluri rectangulare de ferestre şi uşi, buiandrugii cărora sunt alcătuiţi din bolţari cu alternarea cărămizilor şi pietrelor albe de carieră. Faţadele părţii superioare a clădirii, au un aspect pitoresc graţie combinaţiei contrastante dintre cărămida roşie şi piatra albă de carieră, utilizată pentru a evidenţia structura şi detaliile arhitectonice. Cu piatră albă sunt marcată colţurile clădirii, ancadramentele şi bolţarii ferestrelor circulare, în segment de arc şi în arc în plin cintru.

Faţadă