Mitropolit Varlaam, 52

Case de raport cu unităţi comerciale

Mitropolit Varlaam, 52
Monument de arhitectură de valoare locală, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Datează de la mijlocul secolului al XIX-lea. Era constituit din trei clădiri – case de locuit cu apartamente de raport, două din ele cu funcţii diverse.

Literul A. Arhitectura casei a fost soluţionată în spiritul stilului eclectic cu reminiscenţe ale stilului neoclasic. Este un monument de arhitectură preţios, care a păstrat arhitectura iniţială, caracteristică pentru zona din preajma pieţei comerciale centrale a Chişinăului. Clădirea, construită în două etaje, aliniată la linia roşie, este inclusă în fondul perimetral al străzii. Planul este unghiular, cu o latură alungită în adâncul parcelei. Faţada clădirii, cu şase goluri la etaj şi patru la partere, are o compoziţie asimetrică, rezultată din destinaţia funcţională diferită a încăperilor. În vitraliile mari de la parter sunt incluse şi uşile de intrare în cele trei unităţi comerciale. Un gol în arc de acces, amplasat în partea centrală a faţadei, conduce la etaj printr-o scară într-o rampă cu trepte din fontă. Două balcoane sunt orientate spre stradă, amplasate în rezalite plate, unul lateral şi altul central, sunt orientate spre stradă. Sunt mărginite de pilaştri şi dominate de câte un fronton, diferite după forma lor plastică. Partea superioară a imobilului este finisată de o cornişă în care sunt incluse, sub forma unei frize, ferestrele de aerisire ale spaţiului de sub acoperiş.

Literul B. Este o clădire cu două etaje, construită în interiorul curţii, alipită cu partea posterioară de clădirea cu literul A. Avea planul de o formă simetrică, în formă de careu, cu balcoane în partea centrală. La apartamentele de la etaj urcă o scară cu trepte din fontă, amplasată în rezalitul lateral. Faţadele sunt lipsite de decor plastic. În ultimul timp, în faţa intrărilor au fost alipite construcţii anexe, iar apartamentele înlocuite cu o unitate de deservire.

Literul V. Este o casă de locuit, într-un singur etaj, aliniată liniei roşii a străzii, cu planul dreptunghiular, o construcţie târzie, ridicată după edificiile descrise de la această proprietate imobiliară. Întrunea câteva unităţi comerciale. Faţada, modificată în timpul mai multor transformări, este total lipsită de decor plastic.

Faţadă
Mitropolit Varlaam, 67